Bảo hiểm xe ô tô tại Việt Nam và những điều nên tránh

Tâm lý chung của không ít người sử dụng xe ô tô là một khi đã mua bảo hiểm thì mọi tổn thất về ô tô trong suốt quá trình sử dụng và

Nếu lái xe ô tô gây tai nạn khi chạy sai luật giao thông hoặc các bộ phận trên xe ô tô bị hao mòn trong quá trình sử dụng (lốp, ắc-quy…) đều không được bảo hiểm chi trả.

Tại Việt Nam, có hai loại bảo hiểm ô tô phổ biến nhất là bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe ô tô (bắt buộc) và bảo hiểm vật chất thân vỏ (tự nguyện) kèm điều khoản thủy kích.

Tâm lý chung của không ít người sử dụng xe ô tô là một khi đã mua bảo hiểm thì mọi tổn thất về ô tô trong suốt quá trình sử dụng và tham gia gaio thông đều được bảo hiểm chi trải. Tuy nhiên, thực thế không phải vậy.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *